Het Fanfareorkest

100 JAAR!

het fanfareorkest

100 JAAR!

Wilhelmina 100 jaar - een jaar lang feest

Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven werd opgericht op 24 januari 1924 als ‘Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven’.
Dat betekent dat we dit jaar ons 100-jarig bestaan vieren. 
Er vinden tal van evenementen plaats. De feestavond op 27 januari 2024 was een geweldige start. Het reünie-concert op 20 april heeft intussen ook plaatsgevonden. Voor details: zie Nieuws.
Ook het gezamenlijk concert op 2 juni 2024, met alle Eindhovense muziekverenigingen aangesloten bij de eveneens jubilerende BEM, ligt intussen al achter ons: Eindhoven Klinkt.

We kijken nu al vast vooruit op het grote JUBILEUMCONCERT  op zaterdag 16 november 2024, een bekroning van ons jubileumjaar.
Ter ere van het 100-jarig jubileum is de website voorzien van een feestelijke ballonnenregen gedurende het jubileumjaar.

OPRICHTING Fanfareorkest Unisono EINDHOVEN

De deelnemers van de twee groepen Nei Talent Orkest Eindhoven hebben samen een nieuw fanfareorkest gestart: FANFAREORKEST UNISONO EINDHOVEN
Dit is dus nu een zelfstandige, onafhankelijke zustervereniging van Wilhelmina.

Zie ook het Persbericht.

VERLEDEN

Na de eerste wereldoorlog verhuisden mensen uit allerlei delen van Nederland naar Eindhoven om daar bij Philips te gaan werken.

HEDEN

De vereniging bestaat uit mensen die zeer verschillend zijn, zowel qua leeftijd als qua sociale achtergrond, maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben plezier in het met elkaar muziek maken.

Toekomst

De vereniging ondergaat een metamorfose richting het jubileumjaar 2024. We hebben grote ambities in muzikaal opzicht en met onze ambitie om maatschappelijk relevante activiteiten te ondersteunen.

Bestuur

Ereleden

De heer Theo Mellema
De heer Roel Dekens

Beschermheer

De heer Ton van Steenwijk

Steunen

Fanfareorkest Unisono

Persbericht
Website Unisono