Feestavond 27 januari 2024

Het jubileumjaar 2024 werd afgetrapt met een zeer geslaagde feestavond in de zalen van onze thuisbasis, ’t Trefpunt in Eindhoven.
In de grote zaal trad partyband Timeless op. Zij zorgden voor een geweldige sfeer en er werd volop gedanst. In deze zaal vonden ook de huldigingen plaats, waarover later meer.
In een kleinere zaal was een overzichtstentoonstelling te zien van 100 jaar Fanfareorkest Wilhelmina Eindhoven (vroeger Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina Eindhoven): oorkondes, concertboekjes, bekers, uniformen, etc. Op een monitor werd een repeterende voorstelling gegeven van 27 korte historische video-opnamen, in totaal een kleine 70 minuten. 

De avond begon om 19.00 hr met ontvangst met koffie en een toepasselijk gedecoreerde petit-four.
Na een half uur startte het officiële deel van de avond. Er werd eerst een minuut stil gestaan bij het overlijden van Jan Meijer, erelid van Wilhelmina, een week geleden overleden en enkele uren eerder herdacht tijdens een afscheidsbijeenkomst waar ook Wilhelmina enkele werken speelde.

Daarna werden speldjes en oorkondes uitgereikt, na een korte muzikale loopbaanbeschrijving, door de voorzitter van de BBM (Brabantse Bond van Muziekverenigingen), Leonie Heezemans.
Achtereenvolgens werden gehuldigd:
* Roel Dekens, 70 jaar lidmaatschap
* Gerrit Wouters, 70 jaar lidmaatschap
* Hennie Banga, 40 jaar lidmaatschap
* Ruurd Osinga, 40 jaar lidmaatschap
* Celine Vincent, 12.5 lidmaatschap, 25 jaar lid van de muziekbond
Ook de partners werden in de huldiging betrokken, zij ontvingen een boeket.

Na de huldiging van de jubilarissen was het de beurt aan de jubilerende 100-jarige vereniging zelf. Het bestuur van Wilhelmina (Theo Zijlman, Jolanda Henket en Henk Bulsink) ontving een oorkonde en een gouden penning van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), uit handen van opnieuw Leonie Heezemans. 

Dirigent Roger Cobben werd ook in de huldiging betrokken, evenals hoffotograaf Theo Hendriks. Theo Zijlman sprak de beschermheer Ton van Steenwijk en zijn vrouw toe.
Aan het einde werd Ans Dielemans in het zonnetje gezet, als een van de organisatoren van deze avond. 
Het was daarna tijd voor een gezellige avond met de voortreffelijk spelende band Timeless.

Meer foto’s zijn hier te vinden: link.