Christelijk fanfare-korps “Wilhelmina” uit Eindhoven en het Sexbierumer Mannenkoor “Laus Deo” uit Sexbierum gaven een gezamenlijk concert op vrijdag 12 oktober 1984 in de Nederlands Hervormde Kerk in Harlingen.


Tekst uit het programma-boekje:

“Voorwoord

Sinds het jaar 1925 is de naam van onze muziekvereniging HOSANNA aan de stad Harlingen verbonden.
Op velerlei wijze werd door haar in de achter ons liggende jaren op muzikale wijze bijgedragen aan de opluistering van verschillende evenementen in onze stedelijke gemeenschap.

In goede samenwerking met de voetbalvereniging ZEEROBBEN, is in verband met het 750 jarig bestaan van onze stad, een populaire muziekavond georganiseerd, waarin het nu eens niet gaat om de presentatie van eigen kunnen.

De invulling van deze vrijdagavond geschiedt door het Christelijk Fanfarekorps WILHELMINA uit Eindhoven en het Sexbierumer Mannenkoor LAUS DEO. Een en ander kan plaatsvinden dankzij het initiatief van de dirigent van WILHELMINA, die afkomstig is uit Harlingen en deze ‘ouwe seun’ is tevens een oud-lid van HOSANNA.

Ik hoop dat u een prettige avond zult hebben zodat deze avond ons noopt tot een herhaling.

H.H. Walinga

voorzitter “Hosanna”.

Programma-overzicht

 1. Intrada Paul Huber / arr. Th. J. Mellema
 2. Opening door de voorzitter v.v. “Zeerobben”
 3. Sexbierumer Mannenkoor LAUS DEO
  1. Psalm 116
  2. Leer mij Uw weg, o Heer
  3. Verlangen
  4. God, eeuwig licht
 4. Chr. Fanfare-orkest WILHELMINA
  1. Koraal
  2. Brabant fantasie – Kees Vlak
  3. Menuet uit ‘Berenice’ – G.F Handel/ar.. Hauvast
  4. Treble Concerto – Ted Huggens. Solist: Henk Velema – trompet
 5. Sexbierumer Mannenkoor LAUS DEO
  1. Wanneer de schemer valt
  2. Gods eer in de natuur
  3. Orgel en twee cornetten
  4. Simmermoarn
  5. Waldsang
 6. Chr. Fanfare-orkest WILHELMINA
  1. Arnhem (mars) – A. Kelly
  2. Moment for Morricone – E. Morricone / arr. J. de Mey
  3. Big Band Stop – Kees Vlak
  4. Brasil – Barosso / arr. P. Scheffer
 7. Sluiting

Konsert in Hervormde kerk van Harlingen
HARLINGEN – Vrijdagavond ‘om acht uur zal in de Grote Hervormde Kerk te Harlingen een konsert worden gegeven door het zeventig man sterke orkest ‚‚Wilhelmina” uit Eindhoven, onder leiding van oud-Harlinger Theo Mellema. Dit optreden zal worden ondersteund door het Sexbierumer Mannenkoor ‚,Laus Deo”. De kerk gaat open om zeven uur. Het is georganiseerd door muziekvereniging Hosanna en voetbalclub Zeerobben in verband met het 750-jarig bestaan van Harlingen. Het mannenkoor zal onder meer Friese liedjes ten gehore brengen terwijl Ennio Morricona en Ted Huggens op het programma van „Wilhelmina” staan.

Vrijdagavond vond in de Ned. Herv. kerk een bijzonder concert plaats. De organisatie hiervan lag in handen van de chr. muziekver. ”Hosanna en de zvv ”Zeerobben”.  Aan het concert werkten mee, het chr. fanfarekorps ”Wilhemína” uit Eindhoven en het Sexbierumer mannenkoor ”Laus Deo”. Muzikaal kan men terugzien op een zeer geslaagd muzikaal gebeuren, al had de publieke belangstellinge beter gekund. Een kleine tweehonderd toehoorders woonden het concert bij. In kringen van de organisatie vreest men dat de heropvoering van de revue ”Op ’e Ríngmuur” in Trebol een nadelige invloed heeft gehad op de belangstelling voor dit concert.

Na het openingswoord van Zeerobbens nieuwe voorzitter, Jans Oosting, kreeg Otto Roelofsen het woord om het nogal gevarieerde muzikaie programma aan te kondigen, het geheel aaneen te praten en om wat achtergrond informatie te verschaffen over de ten gehore gebrachte muziek. Dat laatste was ook van belang voor de meeluisterende mensen in Oranjeoord, Dukdalf en Almenum en bezitters van kerktelefoons.
Het aandeel van het uit 60 personen bestaande fanfareorkest “Wilhelmina” begon in samenwerking met het orgel: enige muzikanten hadden zich boven naast het orgel opgesteld om in een bewerking van dirigent Mellema (oud-lid van Hosanna) een indrukwekkende lntrada van Paul Huber ten gehore te brengen. Een goede gedachte om het Hinsz-orgel mede in het concert te betrekken.

De warme en brede klank van het Brabantse orkest kwam zeer goed naar voren in een koraalbewerking.  Het verdere aandeel van het gastorkest bestond uit werken van het lichtere genre.Zo beluisterden we een knap uitgevoerde Brabant Fantasie” van Kees Vlak. Het werk bestaat uit een potpourri van bekende (Brabantse) volksliedjes, zoals ”Toen de Hertog Jan” en “Hoort Roeland”. Na een Menuet uit ”Berenice” van Händel soleerde Henk Velema op uitstekende wijze in “Treble Concerto” van Ted Huggens, van wie we later ook nog het bekende ”Pavane in Blue” zouden horen. Na de mars “Arnhem” (toch wel wat erg luidruchtìg in de hol-klinkende kerk) waren er mooie momenten in ”Moment for Morricone”, prachtig gearrangeerde filmmuziek en besloot het orkest swingend met luchtige werkjes als ”Big band stomp” en”’Brasil”. Een enthousiast applaus viel het orkest ten deel. Zaterdagmorgen vertrok men al weer vroeg vanwege een te verzorgen concert te Slagharen. 

Het zeer gewaardeerde aandeel van het Sexbierumer Mannenkooi ”Laus Deo” (Looft den Heer) bestond voornamelijk uit ten gehore brengen van geestelijke muziek. Met deze intentie is het koor 20 jaar

geleden ook opgericht. Mede door de inbreng van dit koor werd het vrijdagavond een concert met veel afwisseling of zo men wil: met veel tegenstellingen. Onder leiding van dirigent S. Hockstra (van wie verschillende arrangementen gezongen werden) en met orgelbegeleiding van Klaas van Hyum werd begonnen met Psalm 116 en ”Leer mij uw weg, 0 Heer”. Dirigent Hoekstra wist met summiere gebaren het maximale uit zijn mannen te halen en dat is heel wat!  Het is te merken dat de mannen achter hetgeen ze zingen staan. Sjoerd Agema was de (goede) solist in “Verlangen” en het bij mannenkoren geliefde  “God, eeuwig licht” besloot het eerste aandeel van “Laus Deo” in het programma.

Henk Bergman en wederom Sjoerd Agema waren solisten in het gevoelige lied “Wanneer de schemer valt” en Gauke Dijkstra (wat heeft dit koor een solisten!) zong solo in ”Ode”, een ‘loflied aan de Schepper.

Na een zeer gewaardeerd intermezzo (een Largo van Händel, uitgevoerd op het orgel en m.m.v. een tweetal solisten van Wilhelmina) liet ”Laus Deo” horen, dat het ook andersoortige liederen op het repertoire heeft staan. ”Simmermoarn” en Waldsang‘ klonken fris en vol overgave.

Na de sluiting rond tien uur, waarbij bloemen waren voor de dirigenten en de presentator  gingen de bezoekers voldaan huiswaarts.