Op dinsdag 2 juli 2019 vond weer de jaarlijkse BBQ plaats als afsluiting van het seizoen.

Deze keer werden twee jubilarissen gehuldigd, beiden 65 jaar lid: Roel Dekens en Gerrit Wouters.

Zij kregen het insigne met 2 robijntjes opgespeld.

Onderstaande foto’s en nog meer te vinden op link.

 

 

MVWE_20190-07-02-nr04MVWE_20190-07-02-nr09MVWE_20190-07-02-nr14MVWE_20190-07-02-nr15MVWE_20190-07-02-nr24